METODER

Relationen mellem terapeut og klient danner i høj grad grundlaget for et godt resultat af et terapeutisk forløb, på lige fod med den metode, der arbejdes udfra. Fra en tillidsfuld,  hjertelig og ligeværdig relation kan der skabes mod, styrke og sikker grund under fødderne til udvikling. Det er derfor vigtigt for mig som terapeut at have mig selv med, når jeg sidder i stolen, da vi alle instinktivt finder tryghed og tillid i en relation, der er autentisk.


Mit udgangspunkt er, at vi alle på ethvert tidspunkt gør vores allerbedste af dét, vi formår lige her og nu. På trods af dét, har vi nogle  gange et  personligt ønske om at kunne gøre det bedre. Jeg arbejder grundlæggende ud fra, at mennesker først  og fremmest har brug for at blive set, lyttet til og forstået rigtigt. Dette skaber tryghed og mod til at udforske sig selv og sine muligheder.


Når et eller flere problemer er så centrale i dit liv, at de skygger over livsglæden, er det vigtigt at få hjælp til både følelser og tanker. Oplevelsen kan være, at du ikke længere føler dig i stand til at have indflydelse på dit eget liv. Som terapeut kan jeg hjælpe med at sætte ord på de ting, der kan virke håbløse, og formulere nogle mål at gå efter, så du igen kan finde styrken til at kæmpe for de ting, du har brug for.


I den individuelle terapi kan jeg støtte dig til en dybere indsigt, der kan give dig et stærkere selvbillede og en stærkere base for forandring i dit liv. Jeg lægger vægt på at støtte dig i at mærke dig selv, holde af dig selv og at se nye perspektiver. Hvis du føler, at du har fastlåste følelser, tanke- og handlemønstre, der forhindrer dig i at komme videre, vil vi sammen kigge på, hvordan de er opstået og hvad der skal til for at løsne dem op.


Teoretisk er jeg forankret i den psykodynamiske tradition, samt i den neuroaffektive forståelse af tilknytning og følelsesmæssig udvikling.  Jeg er trænet i oplevelsesorienteret, eksistentiel psykoterapi, og dette danner sammen med den neuroaffektive psykoterapi rammen om min måde at arbejde på.I parterapi vil jeg skabe tillid og kontakt til begge parter. Jeg kan hjælpe til at få klarhed over den situation, I er kommet i, og gå på opdagelse i den måde, I hver især behandler hinanden og jer selv på.

Jeg arbejder  desuden med mentaliseringsbaseret parterapi og træning i assertiv kommunikation, med fokus på den anerkendende dialogform, der tager udgangspunkt i spejling, anerkendelse og indføling. Læs mere om, hvad mentalisering er her.


For mere viden om assertiv kommunikation anbefales følgende litteratur:

Assertiv kommunikation i teori og praksis - af Rikke Høgsted Petersen, Rikke Sofie Møller. Forlaget Metropol: 1998.

Og jeg mener hva' jeg si'r - kvinder og selvværd - af Anne Dickson. Hans Reitzels Forlag: 2006.