Stress


Stress


Mennesket er fra naturens side skabt til at udvikle en kortvarig stressreaktion, der gør os i stand til at klare livstruende begivenheder, handle hurtigt og yde vores bedste. Hvis kroppen dog over længere tid forbliver i dette alarmberedskab, kan det være meget skadeligt for kroppen.


Stress og udbrændthed

I vores moderne samfund kræves der mere og mere af os. Vi skal arbejde mere og mere effektivt, og overskue flere og flere ting i dagligdagen. Personer med tendens til f.eks. perfektionisme, pligtopfyldenhed og konkurrencementalitet, samt personer med høje krav og forventninger til sig selv, er i særligt høj risiko for at udvikle stress. Dette gælder ligeledes for personer med tendens til bekymring, som generelt tænker negativt om både sig selv og omverdenen.

Er man udbrændt, kan man forblive fysisk og psykisk træt og udmattet, uanset hvor meget man hviler sig og slapper af. Engagementet er væk, og dét, man før anså som sjovt, udfordrende og spændende, har mistet sin værdi.

Det er et stigende problem for mange, og vi mister herigennem overblikket og vores evne til at være nærværende i vores liv og i vores relationer. Vi bliver stressede og udbrændte.


Traume-relateret stress

Stress kan også være reaktion på din tidligste stresshistorie fra barndommen. Måske har det været en automatisk overlevelsesmekanisme at skulle være i konstant alarmberedskab, og altså på vagt overfor familiens indre stemning. I nogle tilfælde kan det have været nødvendigt, at undertrykke egne følelser for ikke at vække stærke følelser i mor eller far. Traumatiske oplevelser kan f.eks. sætte sig som kroniske stressreaktioner i kroppen. Dette kan resultere i gentagne oplevelser med indre uro i form af stress – måske kronisk stress. Det er en skadelig og nedbrydende tilstand for både din krop og din psyke.


Psykoterapi kan blive vejen ud af din mere eller mindre kroniske stresstilstand. Det kan være en god støtte til at skabe forståelse for stressens oprindelige årsager. Gennem terapien kan du få skabt indre ro, så du tør møde og bearbejde dine tanker, følelser og måske traumer. I terapien lærer du at rumme de positive såvel som de negative sindstilstande, så du igen kan mærke nærværet indad til dig selv og nærværet udad til dine relationer.