Angst


Angst


Frygt er en helt naturlig reaktion på fare. Angsten sikrer, at vi reagerer og f.eks. flygter, når vi er truet på livet. Vores autonome system går i gang og tilfører adrenalin, så vi kan reagere hurtigt. Det hjælper os til skærpet opmærksomhed og øget ydeevne i dagligdagen.


Frygt er en følelse, som ifølge tilknytningsteorien i høj grad styrer og regulerer børns adfærd, som gennem millioner af års pattedyrsevolution har øget chancerne for overlevelse.


Der findes flere former for angst. Ved panikangst optræder anfaldet pludseligt og uden, at man umiddelbart kan pege på en egentlig årsag. Der kan udvikles en frygt for nye anfald, en såkaldt forventningsangst, som kan virke lammende. Denne frygt kan måske med tiden være nok til at udløse anfaldet. Hertil kommer forskellige former for fobier, der kan udløse angstanfald. Angst kan være opstået af flere årsager. Det kan være belastninger under vores opvækst, som f.eks. misbrug, vold eller mobning. Det kan også være opstået via belastninger senere i livet, f.eks. grundet stress, depression, dødsfald eller skilsmisse, osv.


Angst kan være meget ubehageligt og skræmmende, og kan være begrænsende for din frihed. Kroppen stivner, mens det føles som om hjertet holder op med at slå, alt imens hjertet hamrer derudaf. Måske bliver du anspændt og får impulsen til at flygte, samtidigt med, at du har følelsen af at være låst fast. Som om du træder på speeder og bremse på én gang. Følelsen af angst er forskellig fra person til person.


Meget ofte handler angst om en tillært måde at være i verden på. En måde, hvor man ikke er helt fri til at være sig selv, på godt og ondt. Det kan være, at man føler sig nødsaget til at præstere, være eller gøre noget bestemt for at være værd at elske. I disse tilfælde er det fastlåstheden og den manglende frihed, der kan føre til angstanfald.


I terapien arbejder vi hen imod, at du bliver i stand til at gøre dét, du har lyst til, og ikke længere styres af angsten. Kroppens signaler, når angsten har sit tag i dig, arbejder vi med ved at genkalde de angstfyldte situationer, og her i et trygt miljø arbejde med kroppen. Det forunderlige er, at når du tør være med de kropslige reaktioner og impulser til flugt, sker der en forandring. Ofte vil vi gerne have noget til at gå væk, men det gør det ikke, før vi accepterer, at det er der. Det gælder både for angsten, såvel som de kropslige reaktioner på den. Angsten er på sin måde et budskab fra kroppen, der er værd at lytte til. Desuden vil vi sammen arbejde med de bagvedliggende årsager til angsten, så årsagerne bliver behandlet og ikke blot symptomet.